05/08/2021

                                                ഡിഗ്രി പ്രവേശനം (2021-22)- അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

                             ഐ.എച്.ആർ.ഡി യുടെ കീഴിൽ ചെങ്ങന്നൂർ പേരിശ്ശേരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസിൽ ബിഎ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ, ബികോം ഇലെക്റ്റിവ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ, ബിഎസ്സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ബിസിഎ എന്നീ ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വിശദ വിവരം കേരളാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി,ഐ.എച്.ആർ.ഡി എന്നിവയുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭിക്കും.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്ന  വിദ്യാർഥികൾ കേരളാ സർവകലാശാലയുടെ യു.ജി അഡ്മിഷൻ പോർട്ടലിൽ (https://admissions.keralauniversity.ac.in) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ലഭിക്കുന്ന CAP Registration നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഐ.എച്.ആർ.ഡി  സൈറ്റിൽ (https://ihrdadmissions.org) അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഫോൺ :0479-2456499, 9847032543.8281564691,9747915119.

 

08/02/2021

UG Admission 2020 - 21

College wise spot admission conducting on 09/02/2021. Candidates are directed to report at college before 10:00 AM. Date of closure of admission for the UG program is on 10/02/2021.

17/11/2020

First year students(2020 Admn) belongs to SC/OEC category are here by informed to upload (through Akshaya Centre) their academic & personal details in Egrantz website (www.egrantz.kerala.gov.in), in order to avail scholarship. The printout should be submitted to college office along with supporting documents on or before 30/11/2020.

The supporting Documents are

 1. Qualifying Certificates (SSLC,+2)
 2. Allotment Memo
 3. Aadhar
 4. Caste Certificate –Student
 5. Income certificate
 6. Student Bank Pass Book Copy (including IFSC code)
 7. Photo

 

 17/11/20

First year students (2020 Admn) belongs to OBC/General category (Parents Annual Income not exceeding Rs.1 lakh) are here by informed to upload (through Akshaya Centre) their academic & personal details in Egrantz website (www.egrantz.kerala.gov.in ) in order to avail scholarship. The printout should be submitted to college office along with supporting documents on or before 30/11/2020.

The supporting Documents are

 1. Qualifying Certificates (SSLC,+2)
 2. Allotment Memo
 3. Aadhar
 4. Caste Certificate –Student
 5. Income certificate
 6. Student Bank Pass Book Copy (including IFSC code)
 7. Photo
12/10/2020

 പി ജി   പ്രവേശനം - അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

 

                   ഐ എച് ആർ ഡി യുടെ കീഴിൽ ചെങ്ങന്നൂർ പേരിശ്ശേരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസിൽ                   എം.എസ്സി.കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബിരുദാനന്തരബിരുദ കോഴ്സിന് 15/10/2020                 5 മണിക്ക്  മുൻപായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ്  admissions.keralauniversity.ac.in (മെറിറ്റ് സീറ്റ്) മാനേജ്മെൻറ് സീറ്റിനു  കോളേജ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.  ഫോൺ :0479-2456499, 9446029691

 28/09/2020

ഗസ്റ്റ് ലക്ചർ നിയമനം

 

              ഐ എച് ആർ ഡി യുടെ കീഴിലുള്ള കോളേജ് ഓഫ് അപ്പ്ലൈഡ്‌ സയൻസ് പേരിശ്ശേരിയിലെ 2020-21 അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് അധ്യാപകനിയമനത്തിനുള്ള ഇന്റർവ്യൂ സമയക്രമം : പൊളിറ്റിക്സ്(30/09/2020-11:00am), ഹിന്ദി (30/09/2020-12:00pm), പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, നെറ്റ് /പി.എച്.ഡി ആണ് യോഗ്യത.. എല്ലാ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർമാർക്കും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയം ആവശ്യമാണ്. യോഗ്യരായ അപേക്ഷകർ വിദ്യാഭ്യാസ, അധ്യാപന പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം അന്നേ ദിവസം കോളേജ് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്‌.

 

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ : 0479-2304494

 21/07/2020

UG Online Admission 2020

 

Date of commencement of registration : 21.07.2020

Trial Allotment : 12.08.2020

Closure of Registration : 17.08.2020

First Allotment : 18.08.2020

For details Click admissions.keralauniversity.ac.in 

 24/06/2020

REVISED NOTICE

 

Ref: This Office Notice of even No. & dated : 19/06/2020

             Schedule of collection of Semester fees of  Semester III & V  BSc Computer Science, BCA, B.Com Elective Computer Application, BA English Language & Literature classes in this college is as follows.

 

Last date of remittance of fees without fine        :   30/07/2020

 

Sl.No.

Fees Details

IIIrd Semester(2019-22)

 

 

BCA

BSc CS

BCom

BA

1.

Tuition Fee

14900

14900

11150

7000

2.

Special Fee

800

800

700

700

Total Semester Fee

15700

15700

11850

7700

Sl.No.

Fees Details

Vth Semester(2018-21)

 

 

BCA

BSc CS

BCom

BA

1.

Tuition Fee

14900

14900

9200

7000

2.

Special Fee

800

800

700

700

Total Semester Fee

15700

15700

9900

7700

 

    The students are directed to remit the fee online through the website ‘onlinesbi.com‘in the link “SBI Collect”

                More details for online remittance can be had from the college office.

                The defaulting students whose names are removed from rolls cannot register for University examinations and their CE marks cannot be uploaded to the University.

07/06/2020 Exam scheduled for S6 BA English Language & Literature on 08/06/2020 is postponed.

 

                    05/06/2020

There will be online classes for S3 BCA & S3 BSc students today(05/06/2020 Friday).

https://youtu.be/JdLgR1CWNNY

The tutorial will be active at 9:30am today.

There will also be an online evaluation of the completed three lectures together from 10:00am to 10:30am.

01/06/2020

Online activities of CAS Perissery 

June 1, 2020 Monday

9:30am - 10:30am

S3 BCA & S3 BSc

Platform : Youtube video

Hashing (S2 pending portion)

Prepared by Nidhi S

The Youtube class will start only at 9:30am June 1, 2020

The link is given below.

https://youtu.be/ghzV04gjHR0 

 

10:30am - 11:30am

S3 BCA & S3 BSc

Programming Java - Introduction 

(S3 Syllabus)

Platform : Youtube video

Faculty : Jaison D Joseph

The video uploaded on Youtube and is available in the following link from 10:30am June 1, 2020

https://youtu.be/wo1vz9_edB8

 

11:30am - 12:30pm

S5 BSc

Python - Introduction

Platform : Youtube video

(S5 Syllabus)

Faculty : Jaison D Joesph

The video uploaded on Youtube and is available in the following link from 11:30am June1, 2020

https://youtu.be/2ZrNIn8L3a0

 

11:30am -12:30pm

S5 BCA

Lab Exercise - Revisited (S2 pending portion)

Platform : Google Meet Conferencing

Faculty : Jaison D Joseph

The link is given below

https://meet.google.com/ikh-jfzr-ypf

The class will start at 11:30am June 1, 2020

 

S2 BCom

Subject - Financial Accounting

https://youtu.be/yydu4nnLLew 

https://youtu.be/5G4yOYnxQcw

 

S4 BCom

Subject - Statistics  

https://youtu.be/vv-l0v0ayKM

https://youtu.be/3Grc9nVymm0

 

 31/05/2020

       

Dear Students,

            In view of the pandemic COVID-19, as you know, E-learning is recommended. To impart online education, we use Google Meet for video conferencing, Google Classroom for class work and monitoring and You Tube videos. Online classes commences from June 1st onwards. Regular time schedule for classes will be from 8:30am to 1:30pm. Classes will be conducted in full swing from next week (June 8th ) onwards. Time schedule and link will be available in the website. You are directed to visit the website regularly.

             All students should attend the classes as the attendance of online classes are monitored.

                                                                                                                                

                                                                                                                              Sd/

                                                                                                                            PRINCIPAL 

 

27/05/2020

                                                         S6 Important Dates

                                     Theory Examination commences on : 02/06/2020

                                                Project Submission                : 15/06/2020

                                  Practical Examination commences on : 29/06/2020

15/05/2020

                      Students are directed to upload their convenient subcentre for upcoming University examination through the link provided in the Kerala University website at the earliest.(today itself)

13/05/2020

           Corona outbreak - Study from home

          All students are directed to utilize the provision of National Digital Library 

Link- https://ndl.iitkgp.ac.in  

08/04/2020

            NSS Volunteers who are willing to join Sannadhasena, the volunteer group in the ongoing fight against COVID 19 should report their names to NSS Programme Officer, and register in the Sannadham portal.

 

Click here to register    http://sannadhasena.kerala.gov.in 

 29/01/2020

                     IHRD decided to conduct IHRD regular courses like PGDCA/DCA/DDTOA/CCLIS etc as add on programme –a chance to study additional course along with their regular studies   for degree students with 30% of fee waiver scheme.

                     Students willing to join Diploma in Computer Application (DCA) of duration 6 months (approved by PSC) should apply on or before 31/01/2020.

                              Fee structure DCA (Diploma in Computer Application) course is as follows.  

Sl.No.

Fees Details

DCA

DCA

(30% fee waiver)

1.

Admission Fee

300

300

2.

Tuition Fee

6150

4305

3.

Examination Fee

750

750

4.

Caution Deposit

500

0

Total Fee

7700

5355

12/12/2019

 

                              Schedule of collection of semester fees of IInd  Semester Degree Programme(2019 Admn) in this college is as follows.

Sl.No.

Fees Details

II nd Semester(2019 Admn)

 

 

BCA

BSc CS

BCom

BA

1.

Tuition Fee

14900

14900

11150

7000

2.

Special Fee

800

800

700

700

Total Fee

15700

15700

11850

7700

 

 1. Remittance of fees without fine                         :  13/12/2019  to  20/12/19

                                                                                              

 1. Remittance of fees with fine of

          Rs.10/- per day                                                :  21/12/2019  to 27/12/2019

                                                                                              

 

                                                      Names of defaulters of fees as on   28/12/2019 will be removed from the rolls. They will be re-admitted only after collecting the fees, fine of Rs.50/- and Re-admission fee of Rs. 300/- up to 03/01/2020. Fee can be remitted online through SBI Collect (www.onlinesbi.com). Chellan copy/E-receipt to be submitted in the college office.

 

15/11/2019  

How to pay fee online

               Step 1 : Login to www.onlinesbi.com

               Click on SB Collect option

               Accept terms and conditions and then click on Proceed

               Select state of Corporate / Institution – Kerala

               Select Type of  Corporate / Institution – Educational Institutions

               Then click on GO button

               Select Educational Institutions Name – COLLEGE OF APPLIED SCIENCE PERISSERY

               Then click Submit button

               Select Payment Category - BA/BSc CS/BA/BCom

 

Then add following student details ,

ADMISSION NUMBER * 

STUDENT NAME * 

DATE OF BIRTH 

PARENT/GUARDIAN NAME * 

CATEGORY *       

COURSE *       

SEMESTER *         

MOBILE NUMBER 

EMAIL ID 

TUITION FEE *      

SPECIAL FEE *

 

Fee details for all braches given below, Kindly ensure the  Course, Tuition fee, Special fee entered are correct.

Sl.No.

Fees Details

All Semester(2017 & 2018 Admn)

 

 

BCA

BSc CS

BCom

BA

1.

Tuition Fee

14900

14900

9200

7000

2.

Special Fee

800

800

700

700

Total Fee

15700

15700

9900

7700

 

Sl.No.

Fees Details

All Semester(2019 Admn)

 

 

BCA

BSc CS

BCom

BA

1.

Tuition Fee

14900

14900

11150

7000

2.

Special Fee

800

800

700

700

Total Fee

15700

15700

11850

7700

Also add the following details for personal banking,

Name * 

Date Of Birth / Incorporation 

Mobile Number * 

Email Id 

Enter the text as shown in the image (Enter correct captcha code given in the box)

Then click SUBMIT button

 

 

Then add account details and pay online.

 15/11/2019

                              Schedule of collection of semester fees of IVth  Semester Degree Programme(2018 Admn) in this college is as follows.

Sl.No.

Fees Details

IV th Semester(2018 Admn)

 

 

BCA

BSc CS

BCom

BA

1.

Tuition Fee

14900

14900

9200

7000

2.

Special Fee

800

800

700

700

Total Fee

15700

15700

9900

7700

 

 1. Remittance of fees without fine                :  19/11/2019  to  23/11/19

                                                                                              

 1. Remittance of fees with fine of

Rs.10/- per day                                                :  25/11/2019  to 30/11/2019

                                                                                              

 

                                                      Names of defaulters of fees as on   02/12/2019 will be removed from the rolls. They will be re-admitted only after collecting the fees, fine of Rs.50/- and Re-admission fee of Rs. 300/- up to 07/12/2019. Fee can be remitted online through SBI Collect (www.onlinesbi.com). Chellan copy/E-receipt to be submitted in the college office.

 

15/10/2019

      Congratulations to S5 students who got placed in ESAF Swasraya

Multistate Agro Cooperative Society.

                     NAME & BRANCH

 1. Jincy Mariyam George, BCom Elective Computer Application
 2. Aswathy S Pillai, BCom Elective Computer Application
 3. Hiran S Kumar, BCom Elective Computer Application
 4. Archana S, BSc Computer Science
 5. Anjali Ganesh, BSc Computer Science
14/10/2019  

                                                    COLLEGE UNION OFFICE BEARERS 2019-20

 

Sl.No

Name of Post

No. of Posts

Name

Batch

1

The Chairman

1

DEEPAK V B

3BSC

2

The Vice-Chairman

1

ANNIE ALEXANDER

 

3BA

 

3

The General Secretary

1

STEFFIN STEPHEN GEORGE

2BCOM

4

Councillor to the University Union

1

LEKSHMI BIJU

3BCOM

 

5

The Magazine Editor

1

ATHULYA NAIR

2BA

6

The Arts Club Secretary

1

NEDEESH MURALI

 

3BCA

 

7

Ist Year Rep.

1

P S KRISHNAN NAMPOOTHIRI

1BSC

8

IInd Year Rep.

1

SAM KURIAN

2BCOM

9

IIIrd Year Rep.

1

ARCHANA S

 

3BSC

 

10

Lady Representative

2

MALAVIKA RAMESH

ANJU P V

2BCA

2BSC

14/10/2019

                                Applications are invited for SAF scholarship 2019-20. Students who are eligible to apply SAF scholarship have to download the form from Kerala University official website and submit the duly filled form, Bank passbook copy, Income certificate(less than Rs. 96000/-) and application form fee Rs.2/- at college office on or before 24/10/2019.

17/07/2019

                      Fourth Semester exam BSc CS & BCA(2017 Admission, 2016 & 2015 supplementry) commences on 24-07-2019.

16/07/2019

                        Fourth Semester exam BCom & BA (2017 Admission, 2016 & 2015 supplementry) commences on 24-07-2019.

 11/07/2019

                     Students admitted in management quota 2019-20 have to pay university fee through online with their admission profile by clicking admission fee tab as detailed below. Also submit the copy of payment receipt to college office.

 

                                                      General Category – Rs.1850/-

                                                                  SC – Rs. 930/-

                                          Open University & Other board – Rs.1640/-

 20/06/2019

                             First Semester (2019 Admission) classes commences on  24/06/2019.

 

 18/06/2019

                                     All fourth semester students are informed that University exam fee of Fourth Semester has to be remitted on or before 21.06.2019.

 

                                            Fee Details (Gen Students)

                                                   BCA       -  Rs.715/-            

                                                   B.Sc CS  -  Rs.690/-            

                                                   B.Com    -  Rs.505/-             

                                                   BA          -  Rs.430/-                

27/05/2019

                                                                        

                 Third & Fifth Semester classes commences on 03/06/2019.

 27/05/2019

                                                                          

                  Helpdesk started for UG courses & Engineering courses.

20/05/2019

                                                                            

                        Application Forms for UG Admission distributed at college office.(General/OBC form-Rs.350/-, SC/ST form- Rs.150/-)

19/02/2019

                                                                               

                                  All Second Semester students are informed that University exam fee of Second Semester has to be remitted immediately. The students are directed to remit the exam fees on or before 23.02.2019.

 

                                                                         Fee Details

                                                                    BCA       -  Rs.680/-

                                                                    B.Sc CS  -  Rs. 630/-

                                                                   B .Com    -  Rs.405/-

                                                                    BA          -  Rs.405/-

   

22/01/2019

 

                                                                             

                              Schedule of collection of semester fees of IVth  Semester Degree Programme(2017-18 Admn) in this college is as follows.

Sl.No.

Fees Details

IV th Semester(2017-18)

 

 

BCA

BSc CS

BCom

BA

1.

Tuition Fee

14900

14900

9200

7000

2.

Special Fee

800

800

700

700

Total Fee

15700

15700

9900

7700

 

 1. Remittance of fees without fine                         :  01/02/2019  to  08/02/19

                                                                                              

 1. Remittance of fees with fine of

          Rs.10/- per day                                                :  11/02/2019  to 18/02/2019

                                                                                              

 

                                                      Names of defaulters of fees as on   19/02/2019 will be removed from the rolls. They will be re-admitted only after collecting the fees, fine of Rs.50/- and Re-admission fee of Rs. 300/- up to 28/02/2019. Fee can be remitted online through SBI Collect (www.onlinesbi.com). Chellan copy/E-receipt to be submitted in the college office.

 16/01/2019

 

                              Schedule of collection of semester fees of VIth  Semester Degree Programme(2016-17 Admn) in this college is as follows.

Sl.No.

Fees Details

VI th Semester(2016-17)

 

 

BCA

BSc CS

BCom

BA

1.

Tuition Fee

14900

14900

9200

7000

2.

Special Fee

800

800

700

700

Total Fee

15700

15700

9900

7700

 

 1. Remittance of fees without fine                           :  16/01/2019  to  22/01/19

                                                                                              

 1. Remittance of fees with fine of

           Rs.10/- per day                                                :  23/01/2019  to 30/01/2019

                                                                                              

 

                      Names of defaulters of fees as on   31/01/2019 will be removed from the rolls. They will be re-admitted only after collecting the fees, fine of Rs.50/- and Re-admission fee of Rs. 300/- up to 11/02/2019. Fee can be remitted online through SBI Collect (www.onlinesbi.com). Chellan copy to be submitted in the college office.

 

07.12.2018

                All third semester students are informed that University exam fee of Third Semester has to be remitted on or before 11.12.2018

FEE DETAILS

                                   BCA - Rs.680/-

                                   BSc CS - Rs. 630/-

                                   B.Com - Rs. 480/-

                                   BA - Rs. 405/-

06.08.2018

 

                  Fifth Semester Degree classes commences on 08.08.2018 (Wednesday)

 

 06.08.2018

 

                             Parents meeting of I year students scheduled to be conducted tomorrow (07.08.2018) is postponed due to motor vehicle strike.

 

01.08.2018

                                             ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ പ്രവേശനം

      കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്, പേരിശ്ശേരി കോളേജിൽ അഡ്മിഷന് താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 06.08.2018, 11 മണി വരെ തങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിൻറ് ഔട്ട് കോളേജിൽ സമർപ്പിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം. തുടർന്ന് അന്നേ ദിവസം 03.00 മണിക്ക് സർവകലാശാല റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. ഈ റാങ്ക് പട്ടിക അനുസരിച്ച് കോളേജിൽ 10.08.2018 വരെ പ്രവേശനം നടക്കും.

21.07.2018

                                  Exam Fee - NOTICE  

No.A/81/2018/CAS                                             Dated: 18.07.2018

         All Second semester students are informed that University Exam Fee of Second Semester has to be remitted immediately. The students are directed to remit the exam fees on or before 23.07.2018.

  Fee Details (General)                              SC/OEC

 BCA             -         Rs.680/-                              Nil 

B.Sc CS        -         Rs.630/-                             Rs.50/-                

B.Com         -         Rs.405/-                             Rs.120/-                   

BA               -         Rs.405/-                             Rs.120/-                                       

                                                                                       Sd/-

                                                                        P R I N C I P A L

To

          All 2nd Semester Classes (2017 Admn)

 07.02.2018

 

  Fee Notice

Schedule of collection of semester fees of Fourth Semester degree programmes

in this college is as follows.

Remittance of fees without fine: 14.02.2018 - 20.02.2018 (Time 10.00AM to 02.00PM) 

 30-01-2018

 

 First sem.B.Com,Examination,Dec-2016 result  published.

Last date of application for revaluation and scrutiny is 23-02-2018

 

 01/01/2018 First Semester Exam notification